Főoldal, hirdetőtábla

Hírkereső

 Témakör: 
 Szöveg:     


Hírek témakörönként

Hallgatói Ügyek Irodája    <<< Becsuk
Vizsgaidőszak  2006. november 27.  Lejárt: 2007. február 2.
Tisztelt Hallgatók!

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató megtalálható a Virtuális tanácsadó LETÖLTÉS menüpontjában a Hallgatói Ügyek Irodája híreinél.
Letölthető anyagok
Költségtérítés  2006. november 22.  Lejárt: 2007. február 1.
Tisztelt Költségtérítéses Hallgatók!

Felhívjuk mindazok figyelmét, akik még nem fizették be a 2006/2007. tanév I. félévére szóló költségtérítést, és nem rendelkeznek halasztott, decemberi fizetésre szóló dékáni engedéllyel, hogy haladéktalanul rendezzék tartozásukat!

Azon hallgatók esetében, akik a befizetést nem igazolják 2006. november 30-ig a Hallgatói Ügyek Irodáján, a felvett kurzusokat TÖRÖLJÜK, félévüket passzív félévnek minősítjük (SZTE Tanulmányi és vizsgaszabályzat 6.2.: "Ha a költségtérítéses hallgató fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a kurzusfelvételi időszak végéig, illetve ha nem rendelkezik a fizetés halasztására engedéllyel, akkor hallgatói jogviszonya az adott képzési időszakban szünetel."). Decemberi befizetés-igazolásokat hallgatói kérelemre sem fogadunk el!
Záróvizsga, szakdolgozat  2006. november 7.  Lejárt: 2007. február 28.
Tisztelt Hallgatók!

Azon nappali tagozatos hallgatók számára, akik februárban szeretnének záróvizsgázni, a szakdolgozat és a záróvizsga jelentkezési lap leadási határideje: 2007. január 5.
Kreditátvitel  2006. szeptember 4.  Lejárt: 2006. szeptember 16.
Tisztelt Hallgatóink!

A kreditátviteli kérelmek leadási határideje a 2006/2007. tanév I. félévében: 2006. szeptember 15.! A kreditátvitellel elfogadtatni kívánt kurzust az ETR-ben nem kell felvenni! Amennyiben a kreditátvitelt a Kreditátviteli Bizottság nem engedélyezi, a kurzust utólag kell az ETR-ben felvenni.
Kurzusfelvétel  2006. augusztus 25.  Lejárt: 2006. szeptember 18.
Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kurzusfelvétel az ETR-ben 2006. augusztus 29-én 8 órakor nyílik.

Ahhoz, hogy a félév aktívnak minősüljön, legalább egy kreditértékű kurzust fel kell venni, legkésőbb szeptember 17-ig. Szeptember 17. után kurzusleadásra nem lesz lehetőség.

Kérjük Önöket, hogy kísérjék figyelemmel az ETR nyitóoldalán az SZTE tájékoztatókat!
Utóvizsga-időszak  2006. július 20.  Lejárt: 2006. szeptember 9.
Tisztelt Hallgatóink!

A 2005/2006. tanév II. félévében az utóvizsga-időszak 2006. szeptember 4-9. között lesz.
Az utóvizsga-időszakban csak azok a hallgatók vizsgázhatnak, akik:
- az adott tárgyból elégtelent kaptak, és van még vizsgalehetőségük, vagy
- feljelentkeztek vizsgára a rendes vizsgaidőszakban, de nem jelentek meg, és van még vizsgalehetőségük, vagy
- dékáni engedéllyel rendelkeznek az utóvizsga-időszakban történő 1. vizsga letételére.
Azon hallgatóknak, akik a felsorolt lehetőségeken kívül, jogosulatlanul vizsgáznak az utóvizsga-időszakban, megszerzett érdemjegyüket érvényteleníteni kell.
Diploma-igazolás  2006. július 10.  Lejárt: 2006. augusztus 31.
Tisztelt Hallgatóink!

Akik nyelvvizsga hiányában nem kapták meg diplomájukat, a diploma-igazolást átvehetik a Hallgatói Ügyek Irodáján. A nyári nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 10-től 12 óráig.
Nyári nyitvatartás  2006. július 6.  Lejárt: 2006. augusztus 31.
Tisztelt Hallgatóink!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Hallgatói Ügyek Irodája a nyár folyamán minden nap 10-től 12 óráig tart nyitva.
Konzulensi és opponensi vélemény  2006. május 18.  Lejárt: 2008. szeptember 30.
A konzulensi és opponensi vélemény nyomtatvány megtalálható a Virtuális tanácsadó LETÖLTÉS menüpontjában.
Kreditátviteli kérelmek  2006. február 9.  Lejárt: 2006. március 1.
Tisztelt Hallgatóink!

A kreditátviteli kérelmek leadási határideje 2006. február 28.
TANREND  2006. január 22.  Lejárt: 2006. február 15.
A nappali tagozatos hallgatók II. félévi órarendje megtalálható a letölthető anyagok között.
Letölthető anyagok
Tájékoztató a beiratkozásról, a kurzusfelvételről, kérelmek beadásáról  2006. január 18.  Lejárt: 2006. február 28.
Tisztelt Hallgatóink!

A 2005/2006. tanév II. félévére történő beiratkozással, a kurzusfelvétellel, és a kérelmek leadási határidejével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a LETÖLTÉS menüpontban.
Záróvizsgázóknak  2006. január 11.  Lejárt: 2006. január 16.
Tisztelt Hallgatóink!

A 2005/2006. tanévben a nappali és a távoktatás tagozatos hallgatók számára a téli záróvizsga-időszak várhatóan 2006. február 13-24. között lesz.
Azok a nappali tagozatos hallgatók, akik még szeretnének jelentkezni a záróvizsgára, legkésőbb 2006. január 13-án 13.30 óráig adhatják le záróvizsga jelentkezési lapjukat és szakdolgozatukat (konzulensi véleménnyel együtt) a Hallgatói Ügyek Irodáján.
Utóvizsga-időszak  2006. január 4.  Lejárt: 2006. február 4.
Tisztelt Hallgatók!

A 2005/2006. tanév I. félévének utóvizsga-időszaka 2006. január 30-tól február 4-ig tart.
A GTK HÖK javaslata alapján módosult a TVSZ utóvizsgákra vonatkozó 12.§-a:
- utóvizsga-időszakra külön engedély nélkül maximum 2 megismételt vizsga vihető át, és az utóvizsga-időszakban hivatalból kapott elégtelen esetén a különeljárási díj a négyszeresére emelkedik,
- az utóvizsga-időszakban hivatalból kapott elégtelen esetén a következő tantárgyfelvételnél a hallgató vizsgalehetőségeinek száma eggyel csökken.

Sikertelen vizsgát megismételni az első kurzusfelvételkor kétszer, második és harmadik kurzusfelvétel esetén egy-egy alkalommal lehet.

Vizsgákra vonatkozó dékáni méltányossági kérelmet kizárólag rendkívüli esetben, és hitelt érdemlően igazolt indokkal lehet benyújtani a Dékáni Hivatalba.
A beadás határideje: 2006. január 27. 12 óra.
Határidőn túl érkezett kérelmekkel a Dékáni Hivatal érdemben nem foglalkozik.

FIGYELEM! Aki a jogszerű vizsgaismétléseken túl a vizsgaidőszakban vagy az utóvizsga-időszakban engedély nélkül vizsgázik, annak az érdemjegye érvénytelen, az ETR-ből és a leckekönyvből törlésre kerül.

Marketing I.- Piackutatás jegy-és index beirása!  2005. december 12.  Lejárt: 2005. december 25.
Kedves Hallgatók!
2005. december 21-én 12.00-13.30-ig Marketing I., Piackutatás ( Dr. Andics Jenő) jegy ill. index beiratás az oktató szobájában!
Üdvözlettel
Vizsgára jelentkezés  2005. november 21.  Lejárt: 2006. január 27.
Kedves Hallgatóink!

A vizsgára jelentkezés kezdete minden képzésen 2005. december 1.
A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb tájékoztató megtalálható a LETÖLTÉS menüpontban.
Piackutatás előadás  2005. november 16.  Lejárt: 2005. december 20.
Tisztelt Nappali Tagozatos Hallgatók!

Dr. Andics Jenő december 8-a helyett december 15-én tartja a Piackutatás óráit 8-10-ig a GO 2-es, 10-12-ig a HO I-es tanteremben.
Nyitvatartás változás   2005. október 28.  Lejárt: 2005. november 3.
Tisztelt Hallgatók!

November 2-án (szerdán) az új ETR-rel kapcsolatos felkészítés miatt a Hallgatói Ügyek Irodája egész nap zárva lesz. Megértésüket köszönjük!
V. évfolyam, FIGYELEM!  2005. október 17.  Lejárt: 2005. október 22.
Tisztelt V. évfolyamos Hallgatók!

Dr. Dinya László egyetemi tanár Stratégiai menedzsment előadása sürgős, előre nem tervezett elfoglaltsága miatt, október 21-én (pénteken) elmarad, később egyeztetendő időpontban lesz megtartva.

Szeged, 2005. október 17.

Dr. Dinya László nevében Dr. Sallai Miklós
Kreditátviteli kérelmek (nappali tagozat)  2005. október 17.  Lejárt: 2005. október 31.
Tisztelt Nappali Tagozatos Hallgatóink!

A beadott kreditátviteli kérelmek nagy része - melyeket a Kreditátviteli Bizottság már elbírált - átvehető ügyfélfogadási időben a Hallgatói Ügyek Irodáján.
Időpontváltozás - nappalis hallgatóknak  2005. október 3.  Lejárt: 2005. december 14.
Nyíri Zoltán kurzusainak az időpontjai 2005. október 3-ától (a szemeszter végéig) az alábbiak szerint modosulnak:

- Kommunikációs gyak.: hétfő: 17-20-ig HO I. terem
- Üzleti kommunikáció: hétfő 17-20-ig, csütörtök: 17-20-ig HO I. terem
Andics Jenő - Piackutatás  2005. október 3.  Lejárt: 2005. október 30.
Akik Andics Jenő Piackutatás kurzusára csütörtök 8-10-ig a GO II. terembe szeretnének járni, azok az oktató ajtajára (Honvéd tér "C" szárny) kifüggesztett jelentkezési lapra vezessék fel nevüket!
Agrárgazdaságtan kurzus  2005. szeptember 22.  Lejárt: 2005. október 26.
"A IV. évfolyamosok Agrárgazdaságtan eladásainak időpontjai:
Szept. 12/13; 26/27; okt. 10/11; 24/25; nov. 7/8; 21/22; és dec. 5/6.
Helyszín: hétfőnként a GO földszinti terem, keddenként a GO IV. terem.
Minden érdeklődőt szeretettel vár : Benet Iván, egyetemi tanár."
I. évfolyam, nappali tagozat  2005. szeptember 20.  Lejárt: 2005. szeptember 26.
Kedves Hallgatóink!
Az I. évfolyamos, nappali tagozatos, költségtérítéses hallgatók figyelmébe ajánljuk a LETÖLTÉS menüpontban található a "Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program" című pályázati kiírást.
Szakdolgozat témaválasztó lap leadása  2005. szeptember 19.  Lejárt: 2005. október 1.
Tisztelt Hallgatóink!

Utolsó éves nappali tagozatos hallgatóink, akik a 2006. júniusi záróvizsga-időszakban szeretnének záróvizsgázni, szakdolgozat témaválasztó lapjukat legkésőbb 2005. szeptember 30-ig adhatják le.
Leckekönyvek felvétele  2005. szeptember 18.  Lejárt: 2005. december 19.
Tisztelt Nappali Tagozatos Hallgatóink!

A meghosszabbított ETR-es kurzusfelvételi időszak miatt - az eddigi gyakorlattól eltérően - a leckekönyveket csak a vizsgaidőszak előtt kell felvenni. A kurzusokat is akkor kell beírni, az ETR-rel megegyezően.
Communication skills  2005. szeptember 14.  Lejárt: 2005. szeptember 16.
FIGYELEM!

A COMMUNICATION SKILLS C. TÁRGY HELYES IDŐPONTJA: CSÜTÖRTÖK 14-16-IG SURÁNYI-UNGER TIVADAR TEREM!
Szakirány-választás  2005. szeptember 14.  Lejárt: 2005. szeptember 22.
Tisztelt Hallgatóink!

Akik a 2005/2006. tanév I. félévétől kívánnak szakirányt választani, a szakosodás feltételeként előírt - az INTERNET-en megtekinthető – nyelvvizsga-teljesítést a Dékáni Hivatalban, Magyar Márta hivatalvezetőnél, számítógépen történő megtekintéssel igazolhatják legkésőbb 2005. szeptember 21-ig, az alábbi időpontokban:

szeptember 16-án 9-től 13.30-óráig,
szeptember 19-én, 20-án, 21-én 9-től 16 óráig.
GAZDASÁGSTATISZTIKA ELŐADÁS  2005. szeptember 12.  Lejárt: 2005. szeptember 15.
IV. ÉVFOLYAMOS NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK FIGYELEM!

A GAZDASÁGSTATISZTIKA ELŐADÁS SZEPTEMBER 14-ÉN ELMARAD.


Átlagmódosítás  2005. szeptember 12.  Lejárt: 2005. szeptember 30.
Tisztelt Nappali Tagozatos Hallgatóink!

Aki a 2004/2005. tanév II. félévének átlagával kapcsolatban hibát észlelt, és módosítást kér, észrevételét 2005. szeptember 28-ig jelezheti a Hallgatói Ügyek Irodáján, fogadó időben.
Okmányok visszaadása  2005. szeptember 12.  Lejárt: 2005. október 31.
Tisztelt Új Hallgatóink!

A nappali tagozat, alapképzés, I. évfolyamos hallgatók, a nappali tagozat, kiegészítő képzésre idén felvett hallgatók, és a kiegészítő képzés, levelező tagozat I. évfolyamos hallgatók a beiratkozáskor leadott okmányaikat (érettségi bizonyítvány, diploma, nyelvvizsga) átvehetik fogadó időben a Hallgatói Ügyek Irodáján.
Ágazati politikák pénzügyei  2005. szeptember 12.  Lejárt: 2005. szeptember 14.
Tisztelt V. évfolyamos Hallgatók!

Dr. Szegő Szilvia Ágazati politikák pénzügyei c. kurzusa szeptember 13-án (kedd) elmarad. A pótlásról később tájékoztatjuk Önöket.
Tanrend 2005/2006. tanév I. félév  2005. augusztus 26.  Lejárt: 2005. szeptember 30.
A 2005/2006. tanév I. félévi órarendje nappali tagozatos hallgatók számára a letölthető anyagok között megtalálható. Az esetleges változásokat folyamatosan frissítjük.
Letölthető anyagok
Beiratkozás, kurzusfelvétel  2005. augusztus 24.  Lejárt: 2005. szeptember 30.
A beiratkozással és a kurzusfelvétellel kapcsolatos tájékoztató
2005/2006. tanév I. félév

Nappali tagozat
Kurzusfelvétel az ETR-ben: 2005. augusztus 29-szeptember 25.
I. évfolyam aug. 29. 12 órától,
II. évfolyam aug. 29. 11 órától,
III. évfolyam aug. 29. 10 órától,
IV. évfolyam aug. 29. 9 órától,
V. évfolyam aug. 29. 8 órától.

Beiratkozás: 2005. szeptember 5-16.
Kurzusok felvétele a leckekönyvbe: 2005. szeptember 26-30.

Levelező tagozat, távoktatás tagozat, esti tagozat
Kurzusfelvétel az ETR-ben: 2005. szeptember 5-szeptember 25.

Nyári nyitvatartás  2005. június 23.  Lejárt: 2005. augusztus 31.
Kedves Hallgatóink!

A Hallgatói Ügyek Irodáján az ügyfélfogadási idő július 3-tól augusztus 31-ig megváltozik!
Nyári nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-től 12-óráig.
Utóvizsga hét  2005. június 10.  Lejárt: 2005. szeptember 10.
Tisztelt Hallgatóink!

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi - a szeptemberi utóvizsga-időszakkal, és a kérelmek leadási határidejével kapcsolatos - információkat.

Utóvizsga hét: 2005. szeptember 5-10.

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos dékáni méltányossági kérelmek beadási határideje: szeptember 1.
Negyedszeri kurzusfelvételre, illetve az elbocsátás alóli mentesülésre vonatkozó kérelmek beadása: szeptember 15.

A költségtérítés mérséklésére vonatkozó kérelmek, és a GYES-kérelmek beadási határideje: szeptember 30.
Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatóink!  2005. június 1.  Lejárt: 2005. június 15.
Annak érdekében, hogy a szakdolgozat védéshez és a záróvizsgához szükséges adminisztrációt (leckekönyvek ellenőrzése, lezárása) a tanulmányi előadók időben el tudják végezni, kérjük Önöket, hogy leckekönyvüket legkésőbb 2005. június 10-ig adják le a Hallgatói Ügyek Irodáján!
Záróvizsga tételsorok  2005. május 17.  Lejárt: 2005. június 27.
Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatóink!

A 2005. júniusi záróvizsga nappali tagozatos tételsorai megtalálhatók a LETÖLTÉS menüpontban.
Végzett, de diplomát még nem szerzett hallgatóknak!  2005. május 3.  Lejárt: 2005. március 9.
Kedves Volt Hallgatónk!

Amennyiben Ön nyelvvizsga hiányában nem kapta még meg a diplomáját, szíves figyelmébe ajánljuk az SZTE Idegennyelvi Központ által szervezett nyelvvizsga előkészítő kurzusokat. Bővebb információkat a LETÖLTÉS menüpontban talál.
Végzett, de diplomát még nem szerzett hallgatóknak!  2005. május 3.  Lejárt: 2005. március 9.
Kedves Volt Hallgatónk!

Amennyiben Ön nyelvvizsga hiányában nem kapta még meg a diplomáját, szíves figyelmébe ajánljuk az SZTE Idegennyelvi Központ által szervezett nyelvvizsga előkészítő kurzusokat. Bővebb információkat a LETÖLTÉS menüpontban talál.
Végzett, de diplomát még nem szerzett hallgatóknak!  2005. május 3.  Lejárt: 2005. május 9.
Kedves Volt Hallgatónk!

Amennyiben Ön nyelvvizsga hiányában még nem kapta meg a diplomáját, szíves figyelmébe ajánljuk az SZTE Idegennyelvi Központ által szervezett nyelvvizsga előkészítő kurzusokat. Bővebb információkat a LETÖLTÉS menüpontban, a Tanulmányi Osztálynál talál.
Letölthető anyagok
szakmai gyakorlat  2005. április 22.  Lejárt: 2005. szeptember 15.
Tisztelt Hallgatók!

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztató megtalálható a LETÖLTÉS menüpontban.
Záróvizsgázóknak  2005. március 30.  Lejárt: 2005. június 24.
Tisztelt Hallgatóink!

Felhívjuk szíves figyelmüket az alábbiakra.
A nyári záróvizsga időszak 2005. június 13-tól június 24-ig tart. A szakdolgozat és a záróvizsga jelentkezési lap leadási határideje: május 10.
Záróvizsgára csak azok a hallgatók bocsáthatók, akik az Abszolutóriumhoz szükséges összes viszgájukat legkésőb június 10-ig sikeresen leteszik.

Üdvözlettel: a Hallgatói Ügyek Irodája
MEGVÁLTOZOTT NYITVATARTÁS  2005. január 21.  Lejárt: 2005. március 31.
Tisztelt Hallgatóink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Hallgatói Ügyek Irodájának nyitvatartási ideje megváltozott!
Részletes tájékoztatót találhatnak a LETÖLTÉS menüpontban, valamint a Szervezeti egységeknél ( - Dékáni Hivatal - Hallgatói Ügyek Irodája).
Pénzügyi-informatika levelezős hallgatóknak szakdolgozat leadási határidő 2005. február 20.  2005. január 20.  Lejárt: 2005. március 15.
Tisztelt Hallgatók!
A szakdolgozat leadási határideje 2005. február 28. , illetve a záróvizsgára jelentkezési lapot 2005. február 20-ig kell leadni a tanulmányi osztályra Ferenczi Ildikónak!
Üdvözlettel.: Hertelendy Lilla oktatásszervező
A Tanulmányi Osztály zárva lesz   2005. január 17.  Lejárt: 2005. január 20.
TISZTELT HALLGATÓINK!

2005. JANUÁR 19-ÉN (SZERDÁN) TECHNIKAI OKOK MIATT
A TANULMÁNYI OSZTÁLY ZÁRVA LESZ!

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
II. félévi tanrend  2005. január 16.  Lejárt: 2005. május 20.
Tisztelt Nappali Tagozatos Hallgatók!

Mellékelten közöljük a 2004/2005. tanév II. félévének órarendjét letölthető anyag formájában. Apróbb változtatások és kiegészítések még várhatóak, ezért ezt az órarendet folyamatosan frissítjük.
Amikor minden adat véglegessé válik, ezt jelezni fogjuk.
Letölthető anyagok
Kurzusfelvétel az ETR-ben, és a II. félévi határidők  2005. január 14.  Lejárt: 2005. március 31.
Tisztelt Hallgatóink!

Az ETR-es kurzusfelvételről, valamint a II. félévi határidőkről és időbeosztásról készült letölthető anyagok képzésenként megtalálhatók a LETÖLTÉS menüpontban.

Dr. Andics Jenő szemináriumai  2004. november 29.  Lejárt: 2004. december 17.
VÁLTOZÁS!!!!

XII. 15-én 16-20-ig IR Udvari terem (Irinyi épület)

XII. 16. 8-10-ig JK 215. terem ("Lófara" épülete); 10-12-ig GO Szeminárumi szoba.
Menedzsment szeminárium  2004. november 23.  Lejárt: 2004. november 25.
Nappali tagozat I. évfolyam hallgatóinak 2004. november 24-én 14-16 óra között oktató: Imreh Szabolcs a menedzsment szeminárium elmarad.
Téli záróvizsga időszak  2004. október 27.  Lejárt: 2004. december 31.
A téli záróvizsga időszakban a záróvizsgák az alábbiak szerint kerülnek megszervezésre:
Nappali és levelező tagozat egyetemi ág 2004. december 13-20.
Távoktatás tagozat alapképzés és Európa tanulmányok képzés 2005. február első két hetében.
Dr. Andics Jenő szemináriumai  2004. október 15.  Lejárt: 2004. október 30.
IV/EU PIACKUTATÁS CSÜTÖRTÖK 10-12-IG (PÁROS HETEKEN) A MÁV TEREMBEN VAN MINDEN ALKALOMMAL (BOLDOGASSZONY SGT. 44.).

OKT. 21-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 8-10-IG A JK 215. TEREMBEN („LÓFARA” ÉPÜLETE); 10-12-IG GO SZEMINÁRIUMI SZOBÁBAN LESZNEK MEGTARTVA A SZEMINÁRIUMOK.
Tanrend és határidők  2004. szeptember 3.  Lejárt: 2004. december 17.
A nappali tagozatos hallgatók tanrendje és a szorgalmi időszakkal kapcsolatos határidők megtalálható a letölthető anyagok között a közgazdász nappali címszónál.
Letölthető anyagok
Szeptembertől új mellékszakirány indul!  2004. június 29.  Lejárt: 2004. október 1.
GAZDASÁG- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIA MELLÉKSPECIALIZÁCIÓ
Linkek:   Kurzuslista
Felhívás a mérlegképes könyvelői képzésről  2004. június 11.  Lejárt: 2004. október 1.
Tájékoztató

az állami normatív támogatással indított mérlegképes könyvelői képzésről
Linkek:   a felhívás szövege
Nyári szakmai gyakorlat  2004. április 19.  Lejárt: 2004. szeptember 20.
Letölthető anyagok
Linkek:   hirdetmény szövege   adatlap
Teremváltozás (Pénzügy-Informatika Levelező)  2004. április 8.  Lejárt: 2004. április 10.
Tisztelt Hallgatók!
2004. április 9-én a konzultációk a GO I. terem helyett a Jogi Kar 210-es termében lesznek megtartva.
2004 februárjában induló szakirányú továbbképzések jelentkezési lapja  2003. december 12.  Lejárt: 2004. február 20.
2004 februárjában induló szakirányú továbbképzéseinkre a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, 2004. január 16-ig.
Letölthető anyagok
Linkek:   jelentkezési lap   bo"vebb információk
Záróvizsga helyszínváltozás  2003. november 26.  Lejárt: 2003. december 20.
A 2003. december 19-i záróvizsga (Pü szakirány) helyszíne megváltozott.
A MÓRA XI helyett SZAB SZÉKHÁZ (SZEGED SOMOGYI U. 7).
Záróvizsga időpont  2003. november 26.  Lejárt: 2003. december 5.
Nappalis záróvizsga (EU, VF szakirány) 2003. december 4. 9.00 dékáni szoba.
Decemberi szakdolgozat védés  2003. október 31.  Lejárt: 2003. november 30.
A decemberi szakdolgozat védésre és záróvizsgára a jelentkezési lap és a SZAKDOLGOZAT beérkezési határideje: 2003. november 10. (hétfő).
A szakdolgozat védés várható időpontja egyztetés alatt, a záróvizsgák
az azt következő héten zajlanak majd.
Záróvizsga határidők, Levelező Tagozat  2003. október 17.  Lejárt: 2004. június 30.
Közgazdász-Gazdálkodási Szak
Pénzügyi - Informatika
Levelező Tagozat

Tavaszi záróvizsga időszak határidői:

Szakdolgozat témaválasztó lap leadása: 11. 10.
Záróvizsga jelentkezési lap leadása: 02. 28.
Szakdolgozat leadása: 02. 28.
Szakdolgozat védés, záróvizsga: 04.05-04.08 (új, javított időpont)
Diplomaosztó ünnepség: 07. 05- 15 szombati napon

Őszi záróvizsga időszak határidői:

Záróvizsga jelentkezési lap leadása: 10. 20.
Szakdolgozat leadása: 11. 10.
Szakdolgozat védés, záróvizsga: 12. 18.
Diplomaosztó ünnepség: Karácsonyi ünnepeket megelőző péntek, vagy újév utáni első péntek
Záróvizsga határidők, Nappali Tagozat  2003. október 17.  Lejárt: 2004. június 30.
Közgazdász-Gazdálkodási Szak
Nappali Tagozat

Tavaszi záróvizsga időszak határidői:

Szakdolgozat témaválasztó lap leadása: 11. 10.
Záróvizsga jelentkezési lap leadása: 04. 30.
Szakdolgozat leadása: 05. 20.
Szakdolgozat védés, záróvizsga: 06. 15 - 30.
Diplomaosztó ünnepség: 07. 05- 15 szombati napon

Őszi záróvizsga időszak határidői:

Záróvizsga jelentkezési lap leadása: 10. 20.
Szakdolgozat leadása: 11. 10.
Szakdolgozat védés, záróvizsga: 12. 19. Pü. szakirány
Diplomaosztó ünnepség: Karácsonyi ünnepeket megelőző péntek, vagy újév utáni első péntek

Dr. Garai László üzenete  2003. október 13.  Lejárt: 2003. október 25.
Dr. Garai László tanárúr órája 2003. október 16-án 10-13,15-ig meg lesz tartva. A Professzor Úr utazása elmaradt.
Közgazdász távoktatás jegyzetek  2003. október 3.  Lejárt: 2003. október 31.
A II. éves hallgatók részére a Marketing jegyzet megérkezett.
Átvehetők konzultációs napokon 9.00 - 11.00-ig, vagy hétköznap munkaidőben.
Közgazdász távoktatásos hallgatók szakdolgozat témaválasztása  2003. október 3.  Lejárt: 2003. december 1.
A III. évfolyamos hallgatók kitöltött és a konzulenssel aláíratott szakdolgozat témaválasztó lapjukat (GTK honlap/Szervezeti egységeg/ Tanulmányi Osztály/Letölthető nyomtatványok) 2003. november 30-ig juttassák el a Tanulmányi Osztályra!
Közgazdász távoktatásos feladatsorok  2003. október 3.  Lejárt: 2003. október 15.
Tisztelt Hallgatók! A beadandó feladatsorok - technikai okok miatt - csak kb. 1 hetes késéssel lesznek letölthetők. A késedelemért szíves elnézésüket kérjük!
Fogadóidő  2003. október 1.  Lejárt: 2003. december 31.
A Tanulmányi Osztály fogadóideje megváltozott. Az új nyitvatartási rend:
I. sz. TO: nappali és kieg. nappali/levelező tagozat
hétfőtől csütörtökig 10.00 - 13.00-ig

II. sz. TO: távoktatás és szakirányú továbbképzések
hétfő, szerda: ZÁRVA
kedd, csütörtök: 10.00 - 13.00
péntek: 11.00 - 14.00
UV, kurzusfelvétel, beíratkozási tájékoztató  2003. július 31.  Lejárt: 2003. szeptember 30.
UV, kurzusfelvétel, beíratkozási tájékoztató megtalálható a letöltés menüpont alatt.
Tanévkezdés és beíratkozás  2003. július 30.  Lejárt: 2003. szeptember 30.
A tanévkezdéshez szükséges információk megtalálhatók a letöltés menüpont alatt.
Záróvizsga tételsor nappali tagozatos hallgatóknak  2003. május 21.  Lejárt: 2003. július 5.
A tételsor a letölthető anyagok között található, a közös és a szakirányos tételek egy anyagban. Minkenkinek sikeres felkészülést kívánunk!
Letölthető anyagok
Záróvizsga hirdetmény  2003. április 22.  Lejárt: 2003. július 6.
Hirdetmény valamennyi tagozat hallgatójának a záróvizsgáról. Letölthető anyagként.
Letölthető anyagok
ETR-tájékoztató  2003. április 22.  Lejárt: 2003. július 1.
FIGYELEM!
A HÍR VALAMENNYI KÉPZÉS VALAMENNYI HALLGATÓJÁNAK SZÓL, AZ ETR HASZNÁLATÁRÓL, ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐKRŐL. Hirdetmény letölthető anyag formájában a közgazdász nappali anyagok között.
Letölthető anyagok
Szakirányválasztás a III. évfolyamon  2003. április 9.  Lejárt: 2003. május 1.
A III. évfolyam hallgatóinak nyilatkozni kell arról, hogy IV. évfolyamtól kezdődően mely szakirnyon kívánják folytatni tanulmányaikat, illetve főiskolai szintű oklevelet szeretnének kapni. Határidő: 2003. 04. 30.
Letölthető anyagok
Adókedvezmény  2003. március 11.  Lejárt: 2003. április 1.
Adókedvezménnyel kapcsolatos kérdésekre az alábbi információt közöljük.
Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról VIII. fejezet 36. § II. bekezdés:
" E § rendelkezésének alkalmazásában felsőoktatási intézmény hallgatójának minősül a felsőoktatási törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben részt vevő magánszemély."
A 30 %-os adóvisszatérítés az alapdiplomával rendelkező hallgatókat nem illeti meg.
Adókedvezménnyel és a költségtérítés befizetésének igazolásával kapcsolatban felmerülő kérdésekre az SZTE HSZI ad felvilágosítást!
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel: 62/544-861, -862,-863,-864.
Leckekönyvek kitöltése  2003. február 21.  Lejárt: 2003. március 1.
A nappali tagozatos hallgatók 2003. február 24-én vehetik fel a leckekönyvet kitöltés céljából. Leadási határidő február 26.
Pénzügy-informatika levelező tagozat I. és II. évfolyam beiratkozás!  2003. február 5.  Lejárt: 2003. június 1.
Az első évfolyam beiratkozhat: 2003. febr. 7-én reggel 8-tól a TO-n.
Az második évfolyam beiratkozása: 2003. febr. 13-án reggel 8-tól a TO-n.
A fenti időpontokon kívül lehetőség van a beíratkozásra (1. és 2. évfolyamnak is.):
2003. február 8-án, szombaton 9-től 14-ig a TO-n.


Konzultációs időpontok Jogász-műszaki-közgazdász, Gazdálkodástaudományi Képzésben  2003. február 5.  Lejárt: 2003. május 10.
Letölthető anyagok
Tanrend a 2002/2003. tanév II. félévéről Nappali tagozaton  2003. január 31.  Lejárt: 2003. május 10.
Letölthető anyagként nappali tagozatos hallgatóink itt juthatnak hozzá a folyamatosan aktualizált tarnrendhez.
Letölthető anyagok
Hirdetmény a 2002/2003. tanév II. félévének szorgalmi időszakáról  2003. január 31.  Lejárt: 2003. május 10.
A hirdetmény letölthető anyagként érhető el, a szorgalmi időszakkal kapcsolatos határidőket és tudnivalókat tartalmazza.
Letölthető anyagok
Beiratkozási értesítő a jogász/műszaki-közgazdász szakirányú továbbképzés hallgatói számára  2003. január 31.  Lejárt: 2003. február 28.
Letölthető anyagként itt érhetik el a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a jogász/műszaki-közgazdász és a gazdálkodástudományi szakirányú továbbképzés hallgatói.
Letölthető anyagok
Határidők és szakdolgozati témakörök Jogász-Mérnök, Gazd.tud. szakirányú továbbképzésben  2003. január 24.  Lejárt: 2003. február 28.
A Jogász-Mérnök szakirányú továbbképzés hallgatói számára a záróvizsgával kapcsolatos határidők az alábbiak:
Szakdolgozati témaválasztó lap leadása: 2003. 03.10.
Szakdolgozat és záróvizsga jelentkezési lap leadása: 2003. 05. 25. (előrehozott időpont azon hallgatók számára, akik szeretnék nyelvvizsga hiányában is megkezdeni a záróvizsgát, miután ez a lehetőség a következő záróvizsga alkalmával már nem él)
Eredeti leadási határidő (szakdolgozat, záróvizsgára jelentkezés). 2003. 09.10.
Gazdálkodástudományi szak
Szakdolgozat és záróvizsga jelentkezés lap leadás: 2003. 02. 28.
A záróvizsga pontos időpontja még egyezetetés alatt áll.
Záróvizsga határidők alapképzésben  2003. január 6.  Lejárt: 2003. július 1.
A nappali és távoktatás tagozaton a záróvizsgákkal kapcsolatos határidők az alábbiak szerint alakulnak:
Záróvizsga jelentkezési lap leadása: 2003. 04. 30.
Szakdolgozat leadása: 2003. 05.25.
Szakdolgozatvédés, záróvizsga: 2003. 06. 15-30.
Záróvizsga határidők az egészségügyi képzésben  2003. január 6.  Lejárt: 2003. július 1.
Az orvos/gyógyszerész-közgazdász és az egészségügyi menedzser képzésben a záróvizsgával kapcsolatos határidők az alábbiak szerint alakulnak:
Záróvizsga jelentkezési lap leadása: 2003. 05. 10
Szakdolgozat leadása: 2003. 05. 10
Szakdolgozatvédés, záróvizsga: 2003. 06. 05-20
Záróvizsga határidők Európa Tanulmányok képzésben  2003. január 6.  Lejárt: 2003. július 1.
Az Európa Tanulmányok szakirányú továbbképzésben a záróvizsgával kapcsolatos határidők az alábbiak szerint alakulnak:
Záróvizsga jelentkezési lap leadása: 2003. 04. 30.
Szakdolgozat leadása: 2003. 05. 15.
Szakdolgozatvédés, záróvizsga: 2003. 06. 05-20
Záróvizsga Határidők a kiegészítő levelező képzésben  2003. január 6.  Lejárt: 2003. május 1.
A kiegészítő levelező képzésben a szakdolgozat és a záróvizsga jelentkezési lap leadási határideje: 2003. 02. 28.
A szakdolgozatvédés és a záróvizsga: 2003. 03.20-31.
2002. évi őszi záróvizsgák  2002. november 26.  Lejárt: 2002. december 24.
A 2002. évi őszi záróvizsga időszakkal kapcsolatos hirdetmények a letölthető anyagok között találhatók.
1. Formanyomtatvány a diplomaosztóra jelentkezéshez.
2. Hirdetmény a záróvizsgáról.
3. Hirdetmény a diplomaosztó ünnepségről.
Letölthető anyagok
Vizsgaidőszak  2002. november 11.  Lejárt: 2002. december 3.
Az elektronikus vizsgára jelentkezés december 2-án indul. Kérjük hallgatóinkat, hogy ezen időpontig ellenőrizzék az ETR-ben található személyes és órarendi adataikat, a hibás adatok javítását az erre szolgáló formanyomtatványon kérjük. A nyomtatvány a Tanulmányi Osztályon, illetve a folyosón a nyomtatványok közt található, illetve a letölthető anyagok közt megtalálható.
Letölthető anyagok
Nem lesz Rektori szünet  2002. november 5.  Lejárt: 2002. november 12.
Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy 2002. november 11-én nem lesz Rektori szünet a Szegedi Tudományegyetemen, valamennyi hétfőre meghirdetett kurzus megtartásra kerül.
Szakdolgozat  2002. október 25.  Lejárt: 2002. november 15.
Az őszi záróvizsga időszakban a szakdolgozatok leadási határideje 2002. november 11. A határidő után érkező szakdolgozatokat a Tanulmányi Osztálynak nem áll módjában átvenni!
A szakdolgozat formai követelményei  2002. október 9.  Lejárt: 2003. szeptember 1.
A szakdolgozat formai követelményei itt megtalálhatóak.
Letölthető anyagok
Különbözeti vizsgák  2002. október 7.  Lejárt: 2002. október 14.
Kérjük a 2002/2003. tanév I. félévére kiegészítő képzés nappali tagozatára beiratkozott hallgatóinkat, hogy különbözeti vizsgák egyeztetése céljából keressék fel a Tanulmányi Osztályt legkésőbb 2002. október 11-ig.
Új kurzus V. évfolyamos hallgatóknak  2002. szeptember 17.  Lejárt: 2002. szeptember 30.
Az V. évfolyamon egy kötelező kurzus nem került meghirdetésre az órarendben.
A tantárgy neve: Változásmenedzsment előadás 2 órában. Oktató: Dr. Tráser Ferenc
Időpont: Csütörtök 14-16 Helye GO 4.
Bevezetés az informatikába előadás időpontja megváltozott  2002. szeptember 16.  Lejárt: 2002. szeptember 30.
A közgazdász-gazdálkodási szak I. évfolyam hallgatói számára a Bevezetés az informatikába c. tárgy új időpontja: Hétfő: 11-13-ig, a GO 2-es tanteremben. Oktató: Dr. Gombás Éva
Elektronikus kurzusfelvétel  2002. szeptember 11.  Lejárt: 2002. szeptember 20.
Miután a Gazdaságtudományi Karon ebben a félévben még nem indult el az elektronikus kurzusfelvétel, hallagtóink más intézményeknél is felvehetnek e nélkül kurzusokat, így például a testnevelést is. Ennek módjáról az illetékes tanszék ad tájékoztatást
nappalis órarendek  2002. szeptember 9.  Lejárt: 2002. december 13.
A nappali tagozatos hallgatók az órarendeket 09-én(hétfőn) délután már az Interneten is a letöltés rovatban megtekinthetik, itt mindig az aktuális órarend látható.
Letölthető anyagok
Beiratkozás nappali tagozaton  2002. szeptember 8.  Lejárt: 2002. október 1.
A nappali tagozatos hallgatók 2002. szeptember 9 és 11 között iratkozhatnak be személyesen a Tanulmányi Osztályon.
EU menedzser képzés határidők  2002. január 6.  Lejárt: 2002. július 1.
Az Európa Tanulmányok szakirányú továbbképzés Záróvizsga időszakban a határidők az alábbiak szerint alakulnak:
Záróvizsga jelentkezési lap leadása: 2003.04.30.
Szakdolgozat leadása: 2003. 05.25.
Szakdolgozatvédés, záróvizsga: 2003. 06.05-20


Renault Új Generáció Marketingpályázat